Sadržaj portala

Eva Marinković Horvat

Uz dobre mentore lakše je graditi karijeru

Gradeći uspješnu karijeru u financijskom sektoru, naša nova mentorica govori o važnosti mentorstva, ali i o važnosti razumijevanja suštine mentorstva

Eva Marinković Horvat diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Po završetku fakulteta zaposlila se u Privrednoj banci Zagreb (PBZ) u Sektoru poslova riznice, gdje počinje raditi na poslovima likvidnosti. U PBZ-u je radila do kraja 2003., kada prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) u Direkciju prodaje rizničnih proizvoda korporativnim klijentima i financijskim institucijama u Sektoru riznice. U RBA je napredovala do mjesta direktorice Direkcije, a na toj se poziciji zadržala do 2013. godine, kada započinje svoju karijeru u Raiffeisen mirovinskom društvu, na poziciji Direktorice direkcije prodaje i marketinga. Godine 2015. postala je članica Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Već u 2016. godini imovina Raiffeisen otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda premašila je milijardu kuna, a broj članova bio je veći od 58.500. Mirovinski fondovi, naravno, nisu, kako je izjavila sama Eva, „garancija prinosa u budućnosti, ali su dobar pokazatelj kako se fondovima upravlja“. Isto tako, zaključila je: „Navedena brojka, uz činjenicu da tijekom godina bilježimo neprekidan rast novih članova, svjedoči tomu da prepoznatljivost svrhe štednje u dobrovoljnim mirovinskim fondovima – raste. I dalje ćemo ulagati napore kako bismo dodatno afirmirali značaj i važnost dobrovoljne mirovinske štednje. Prinosi Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova u prosjeku iznose više od šest posto godišnje, što je u usporedbi s većinom drugih štednih proizvoda znatno veći povrat za ulaganje.“

U svojoj – nadasve uspješnoj – profesionalnoj karijeri imala je mentore, koji su uglavnom bili njezini nadređeni, ali, naravno, ne samo oni. Mnogo je toga naučila i od drugih kolega i suradnika, koji su joj tijekom njezina profesionalnog puta i uspona pomagali i inspirirali je. Kaže da je ono u čemu je danas najbolja naučila upravo od svojih mentora. Općenito, smatra da je vrlo bitno imati mentore, kako u karijeri, tako i u životu, jer je uz dobre mentore lakše graditi karijeru i profesionalno se razvijati. Njezino je mišljenje da zapravo svatko tijekom karijere mora imati mentore, ali je u isto vrijeme važno razumjeti bit mentorstva jer se time može kvalitetnije iskoristiti znanje i iskustvo mentora, a mentorirana osoba, na taj način, sebi olakšava razvojni put.

Evu je oduvijek motivirala želja da svoje iskustvo i znanje dijeli s drugima, imajući na umu koliko je njoj to iskustvo značilo i koliko joj znanje njezinih mentora i danas pomaže pri svladavanju prepreka s kojima se susreće u svakodnevnom radu i životu, ali i pri donošenju odluka. „Ako nekome pomogne moj savjet, to će me sigurno ispuniti i nadahnuti kao osobu“, zaključuje Eva.

call to action image

UPOZNAJTE SVOJU MENTORICU

Pošaljite nam kratko objašnjenje zbog čega mislite da bi Eva Marinković Horvat trebala biti baš vaša mentorica, zajedno sa svojom biografijom. Izabrana čitateljica sa svojom će mentoricom moći provesti sat vremena mjesečno, tijekom sljedeća tri mjeseca.

Pošalji mailom