Sadržaj portala

Prijateljstvo između šefa i zaposlenika

Piše: Martina Vrbanić

Odnos između šefa i zaposlenika ne može biti dokraja prijateljski. No, mora biti iskren i dubok međuljudski odnos koji, kada se ostvari, otvara sve preduvjete za kvalitetnom i dobrom suradnjom koja će rezultirati i ostvarenjem svih poslovnih ciljeva kako šefa, tako i svih zaposlenika.

Mogu li šef i zaposlenik ostvariti prijateljstvo te i dalje profesionalno surađivati na poslu? Odnos između šefa i zaposlenika zasigurno se ne može opisati kao pravo prijateljstvo u kojem obje strane ulažu jednak trud. No, ako ste jednom u životu imali priliku raditi sa “šefom iz snova”, i sami znate da taj odnos može biti jedan od najdubljih i najznačajnijih odnosa koji vam se u životu mogu dogoditi.

Ako se nalazite u poziciji šefa, vaša je dužnost da se brinete o svakom zaposleniku i da svakome od njih omogućite odgovarajuće izazove i prilike za rast

Koje su karakteristike najboljeg šefa?

Ako se nalazite u poziciji šefa, vaša je dužnost da se brinete o svakom zaposleniku i da svakome od njih omogućite odgovarajuće izazove i prilike za rast. To znači da biste trebali razgovarati sa svojim zaposlenicima i pobliže ih upoznati kako biste znali što ih može motivirati za rad, da ih trebate poticati da poduzmu korake koji će ih približiti stepenicu više do ostvarenja njihovih snova te im pomoći da dobiju priliku raditi najbolji posao koji žele i mogu raditi.

No, dobri direktori također znaju da je njihova zadaća i obavijestiti svoje zaposlenike kada nisu obavili posao koji se od njih očekivao. Morate pronaći najbolji način i riječi da im kažete da neće dobiti promaknuće, da projekt oko kojega su bili jako uzbuđeni što će ga raditi jednostavno nije uspio, pa čak i, ako ne postoji nijedno drugo rješenje, znati kako najbezbolnije dati otkaz.

Ako svojim zaposlenicima budete samo naređivali, time nećete poticati njihovo kreativno razmišljanje

Colin Powell, umirovljeni američki general i 65. državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država, smatra da dobro rukovođenje uključuje i situacije u kojima se zaposlenici neće uvijek slagati sa šefom, čak će se na njega i naljutiti. Powell kaže: “Ako se nitko od vaših zaposlenika nikada ne naljuti na vas, vjerojatno posao ne obavljate dobro.” Naravno, to ne znači da bi menadžeri trebali biti bezosjećajni hladni roboti jer upravo odnos između šefa i zaposlenika govori o tome može li šef preuzeti odgovornost koja se od njega očekuje: voditi tim ljudi koji će postići najbolje rezultate.

No, ako mislite da šef može voditi uspješan posao bez razvijenih prijateljskih odnosa sa svojim zaposlenicima, varate se. Ako svojim zaposlenicima budete samo naređivali, time nećete poticati njihovo kreativno razmišljanje. S vremenom oni isto tako mogu postati sve više frustrirani što bi ih moglo dovesti do toga da daju otkaz ili, još gore, da ostanu na trenutačnoj poziciji, ali da budu nezadovoljni i posao obavljaju osrednje.

Svaki dobar odnos trebao bi započeti izvrsnom komunikacijom

Stoga, kako izgleda dobar odnos između šefa i zaposlenika ako ne bi trebao biti isključivo prijateljski?

Svaki dobar odnos trebao bi započeti izvrsnom komunikacijom. Započnite ga tako da tražite povratne informacije od svojih zaposlenika. To znači da biste trebali biti dovoljno skromni i sigurni u sebe da možete prihvatiti kritiku a da ne nastupite odmah obranom ili napadom.

Usredotočite se na dobre stvari. Pohvalite svoje zaposlenike – javno i iskreno. Ako možete biti što određeniji, tim bolje.

Kada vidite da je netko od vaših zaposlenika upropastio projekt ili posao, morate biti u stanju priopćiti mu to jasno i glasno, ali tako da on bude siguran da vam je i dalje stalo i da imate povjerenja u njegove sposobnosti i u daljnjem radu.

Najbolje vrijeme kada možete dati konstruktivnu kritiku svome zaposleniku upravo je taj trenutak, kada ste saznali za njegov propust. Recite mu to izravno u oči, tijekom privatnog sastanka. Budite spremni da takvi razgovori oduzimaju mnogo energije i da ćete, ako vam iskreno nije stalo do ljudi koji za vas rade, teško obavljati taj vrlo bitan dio posla.

Možemo dakle zaključiti da odnos između šefa i zaposlenika ne može biti dokraja prijateljski. No, mora biti iskren i dubok međuljudski odnos koji, kada se ostvari, otvara sve preduvjete za kvalitetnom i dobrom suradnjom koja će rezultirati i ostvarenjem svih poslovnih ciljeva kako šefa, tako i svih zaposlenika.