Soba moje sestre - Zaposlena.hr
Sadržaj portala

Soba moje sestre

Aleksandra Kardum / HENA COM

Kardum u ovom romanu piše o depresiji, bolesti koja je često tabu u društvu. U „Sobi moje sestre“ čitatelj ima priliku dubinski razumjeti da ljudski mozak nije uvijek baždaren za uobičajene životne protokole niti za sreću kao jedini prihvatljiv imperativ, odnosno što zaista znači biti u depresiji i kakva je sama priroda te bolesti. Autorica želi ukazati da ova bolest može pogoditi  bilo koga, muškarca i žene, mlade i zrele, građane i seljane, služeći se podmuklim materijalom genetskih kodova i iskustvenih trauma kao opravdanjem.