Žene u ekologiji - ekološki su osvještenije i više brinu o okolišu
Sadržaj portala
planet-zemlja-na-travi

Žene u ekologiji – više recikliraju, ali manje se odlučuju za sektor gospodarenja otpadom

Ekološki ste osviješteni, odvajate otpad i smanjili ste korištenje plastike? Ili još bolje, živite i djelujete prema Zero Waste principima prema kojima ste proizvodnju otpada sveli na minimum?

I male stvari mogu pomoći, pa ako ste krenuli od toga da štedite vodu dok perete zube, dobro planirate obroke i pazite da ne bacate hranu, već ste na dobrom putu.

Žene su ekološki osvještenije od muškaraca

A jeste li znali da jedno britansko istraživanje koje je provela tvrtka Mintel govori da su žene ekološki osvještenije od muškaraca. Istraživanje govori da žene češće recikliraju otpad, te da troše manje električne energije. Također, žene češće odvajaju otpad – njih 33% naspram muškaraca kojih to čine u postotku od 27%.

Britanski istražitelji došli su do zaključka da se muškarci manje bave ekologijom jer smatraju da bi to moglo umanjiti njihovu muškost.

U Hrvatskoj tradicija nameće norme

Iako u Hrvatskoj ne postoje istraživanja koja bi potkrijepila spomenutu tezu, možemo lako zaključiti da žene još uvijek više brinu o kućanstvu od muškaraca, pa samim time i češće zbrinjavaju otpad i općenito su ekološki osvještenije.

S obzirom na spomenuto važno je zaključiti da spolne razlike ustvari ne postoje što se tiče ekologije, već da je riječ o društvenim normama koje i dalje nameću pravilo da žena sudjeluje aktivnije u zajedničkom kućanstvu, pa i u pitanjima koja se slijedom toga i nameću – hoće li kupiti deterdžent bez kemikalija i sredstvo za pranje kupaonice na prirodnoj bazi ili kako će točno razvrstati otpad. Budući da žene češće pripremaju hranu i čiste kuhinju nakon obroka, za zaključiti je da one i češće odvajaju otpad.

Važno je na neki način promijeniti društvo u kojem živimo i izaći iz okvira tradicionalnog. Za početak, nove naraštaje treba upoznati s temama zaštite okoliša te ih aktivno uključiti u kućanstvo.

Djeca koja su odgajana tako što paze na okoliš – znaju odvojiti otpad, sudjeluju u aktivnostima čišćenja parka ili šume ili teže tome da stvaraju što manje otpada, s godinama će prerasti u ravnopravnije društvo, ali i dovesti do toga da će tada odrasli muškarci ravnopravno sudjelovati u kućanstvu sa ženom, a samim time i brinuti o okolišu.

Gospodarenje otpadom je i dalje muško zanimanje

S druge strane, sektor gospodarenje otpadom, tradicionalno je muško zanimanje za koje se još uvijek odlučuje manje žena.

Ipak, promjene su vidljive i sve više mlađih naraštaja odlučuje se za ovo zanimanje, a samim time i sve više žena. Ono što je pozitivno jest da su mlađi ljudi ekološki osvješteniji nego prijašnje generacije. Odrastaju uz ekološke teme, a o klimi uče već u osnovnoj školi.

Ujedinjeni narodi nedavno su objavili nove podatke u časopisu Science Daily koji govore da žene imaju određenu sociološku barijeru u trenucima kada bi se trebale odlučiti za okruženje u kojem prevladavaju muškarci.

Da bi se izbjegla spomenuta barijera, treba sve više javno govoriti o ovim temama i poticati žene da se ako to žele, priključe znanosti, tehnologiji i matematici, bez obzira na to što muškarci i dalje prevladavaju u nekim sektorima.

Ekologija u budućnosti

Briga o okolišu, odrazit će se i na zdravlje budućih naraštaja jer zemlja je već sad jako ugrožena o čemu ovisi i globalno zagrijavanje o kojem se sve više čita i piše. U prilog tomu govore i sve više temperature zimi i otapanje ledenjaka u nekada hladnim područjima.

Želite li biti ekološki osvješteniji birajte proizvode čiji sastojci ili pakiranja ne utječu negativno na okoliš, koristite refill ambalaže i one ambalaže koje se u potpunosti mogu reciklirati. Smanjite kupnju odjeće i općenito hrane u jednokratnim pakiranjima te odbacite potrošački element mase koji i dalje vlada u našem društvu.

Sljedeće godine donose brojne izazove! Osvijestite djecu o brizi za okoliši i ekologiji općenito te se zajedno uputite u stvaranje boljeg doma na planeti zemlji za sve! Obratite pozornost na hranu koju konzumirate, odvajajte otpad i razmišljajte o potrošnji vode i struje. Također, uvijek birajte ekološke proizvode za kućanstvo jer oni neće naštetiti prirodi. Krenite već danas jer sutra bi moglo biti prekasno!

Autor: M.V., Foto: Guillaume de Germain / Unsplash

Nastavite čitati