Zagrebačkim Holdingom vladaju žene - Zaposlena.hr
Sadržaj portala

Zagrebačkim Holdingom vladaju žene

Gordana Pokrajčić, Marija Caharija, Anita Udovičić i Ana Preost voditeljice su četiri podružnice Zagrebačkog holdinga. Radi se o tvrtki u kojoj su žene na vodećim položajima zastupljene u našim uvjetima nevjerojatnih 65 posto, a žena se nalazi i na čelu Uprave    

Piše: Antonia Kulić

Fotografije: Tomislav Smoljanović

Zagrebački holding društvo je osnovano s misijom da Zagrepčanima i lokalnoj zajednici omogući ugodan, zdrav i siguran urbani život. Danas djeluje na područjima komunalnih, tržišnih i energetskih djelatnosti te omogućuje usluge iz ljekarničke djelatnosti i javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Holding se sastoji od četrnaest podružnica te je jedna od najvećih tvrtki u Hrvatskoj, specifična i po tome što je u njezinom vodstvu 65 posto žena, a na čelu Uprave se također nalazi žena – Ana Stojić Deban. O djelatnostima, dosadašnjim i aktualnim projektima, kao i radnoj atmosferi u Holdingu za Zaposlenu govore Gordana Pokrajčić, voditeljica podružnice Zagrebački digitalni grad, Marija Caharija, voditeljica podružnice Upravljanje projektima, Anita Udovičić, voditeljica podružnice ZGOS-a, i Ana Preost, voditeljica podružnice Zagrebparkinga.

Zagrebački digitalni grad  osnovan je 2006. godine s ciljem održavanja, razvoja i upravljanja sustavom distributivne kabelske kanalizacije (poznate kao DTK) te izgradnje i gospodarenja svjetlovodnim mrežama (engleska kratica FTTH) na području Grada Zagreba. Na čelu podružnice već pet godina nalazi se Gordana Pokrajčić. Na pitanje koje su djelatnosti i obveze Zagrebačkog digitalnog grada odgovara: „Grad Zagreb kao metropola perjanica je razvoja u Hrvatskoj, a Zagrebački holding u skladu s tim služi kao tvrtka javnog interesa svim građanima grada Zagreba. Svi mi koji radimo u podružnicama, kao i u Gradu Zagrebu, ulaganjima i projektima te svojim trudom i angažiranošću nastojimo učiniti Zagreb boljim. Budući da živimo u doba razvijene digitalne tehnologije, često možemo čuti priče o „smart cityju“. Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture izravno pomaže ostvarenju Digitalne agende EU-a, koja je jedan od sedam stupova strategije Europe 2020. To se naročito odnosi na omogućavanje infrastrukturnih preduvjeta za ispunjenje cilja opće pokrivenosti širokopojasnim pristupom internetu minimalne brzine 30 Mbit/s i cilja da 50 posto kućanstava koristi širokopojasni internet 100 Mbit/s.“

Gordana Pokrajčić

Najistaknutiji projekt podružnice Zagrebački digitalni grad izgradnja je suvremene optičke elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže u naselju Novi Jelkovec, takozvana  FTTH (engl. Fiber To The Home) mreža koja omogućuje brzinu interneta 100 megabita. Osim projekta Novog Jelkovca, podružnica je izgradila svjetlovodnu mrežu i u naselju Podbrežje, a u tijeku je i gradnja mreže u drugim naseljima Grada Zagreba. Konkretno, da bi omogućila izgradnju svjetlovodne mreže na što širem području grada, podružnica je potpisala partnerske ugovore s privatnim investitorima i uključila se u izgradnju FTTH mreže i u tim područjima. Naime, do sada smo gradili mrežu samo u onim projektima u kojima je investitor bio Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding d.o.o. Sve izgrađene mreže kojima podružnica upravlja otvorenog su tipa, što znači da je podružnica u ulozi infrastrukturnog operatora koji upravlja mrežom i iznajmljuje je zainteresiranim telekom-operatorima pod jednakim uvjetima. Takav model funkcioniranja omogućuje telekomima pružanje telekom-usluga bez ulaganja u izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture te natjecanje za krajnjeg korisnika na temelju kvalitete i cijene. Posrednu korist imaju građani Zagreba, koji uživaju u kvalitetnijoj i jeftinijoj telekom-usluzi. Izbjegava se prekomjerna gradnja mreža, već se radi o jednoj mreži koju koriste svi pod jednakim uvjetima. Isto tako, izgradnjom svjetlovodne mreže stvaraju se uvjeti za četvrtu digitalnu revoluciju. 

Gordana Pokrajčić osvrnula se na činjenicu da se u Holdingu nalaze većinom žene na visokim pozicijama: „Smatram da su žene u Zagrebačkom holdingu svoje pozicije stekle znanjem i kompetencijama i drago mi je da drugim ženama pružamo primjer kako ništa nije nemoguće. Općenito mislim da smo kreativan i inovativan narod i smatram da su poticaji nužni.“

Marija Caharija voditeljica je podružnice Upravljanje projektima, čija je osnovna djelatnost priprema i koordinacija izrade projekata i sveobuhvatne projektne dokumentacije te vođenje odnosno praćenje projekata izgradnje građevina za potrebe Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. Iako je riječ o podružnici sa samo 30-ak zaposlenih, što je relativno malo u odnosu na neke druge podružnice Zagrebačkog holdinga, Marija Caharija često ističe kako su „mala podružnica za velike projekte“. To dokazuje niz uspješno završenih projekata izgradnje škola, vrtića, bazena, sportskih dvorana i stambenih naselja.

Zasigurno je najpoznatiji i najveći „Projekt naselja Novi Jelkovec“ ili popularno, oaza ugodnog življenja, koji se pokazao kao pravi primjer efikasnog i modernog rješenja stambenog zbrinjavanja, posebice mladih obitelji, a tu je i nedavno završena prva faza izgradnje novog stambenog naselja Podbrežje sa 608 stanova. Među novim i aktualnim projektima treba spomenuti novootvorenu, modernu, ujedno i prvu osnovnu školu u Hrvatskom Leskovcu sa sportskom dvoranom, vrijednu 50 milijuna kuna, kao i izgradnju Dnevne bolnice „Sv. Duh“ s podzemnom garažom, vrijednu otprilike 200 milijuna kuna. U pripremi su nadogradnja Osnovne škole Jelkovec te izgradnja doma za starije i nemoćne u Markuševcu, čije se vrijednosti procjenjuju na 55 milijuna kuna.

Marija Caharija

Marija Caharija za dosadašnje uspješne projekte tvrdi: „Svaki je projekt jedinstven i neponovljiv te nosi svoje specifičnosti i izazove koje uvijek nastojim gledati kao priliku za učenje, razvoj i stjecanje novih znanja. Stoga me izuzetno veseli kad na kraju projekta možemo pogledati unatrag i vidjeti da smo stvorili nešto značajno i trajno te postali bogatiji za još jedno novo iskustvo. Ponosna sam na svaki uspješno završeni projekt jer je zapravo odraz predanog timskog rada podružnice i Uprave Zagrebačkog holdinga, na zadovoljstvo svih naših građana.“

Prokomentirala je i položaj žena u Holdingu: „Drago mi je što smo pozitivan primjer u tom smislu. Ovdje žene dijele svoje znanje, potiču jedna drugu i ističu međusobne uspjehe te je zaista neprocjenjivo imati takvu atmosferu i podršku.“

Anita Udovičić voditeljica je podružnice ZGOS-a već šest godina, nakon prethodno stečenog iskustva u Ministarstvu zaštite okoliša i enegetike. Podružnica ZGOS-a osnovana je sa zadaćom da sanira neuređeno Odlagalište otpada Jakuševec, kako bi se spriječila opasnost za zdravlje stanovnika i onečišćenje zadnjih izvora pitke vode u blizini Zagreba. Zahvaljujući usvajanju i provedbi strategije razvoja gospodarenja komunalnim otpadom Grada Zagreba, danas je lokacija na kojoj se nalazi odlagalište Prudinec/Jakuševec suvremeni pogon na kojem se reciklira građevinski otpad, proizvodi kompost, obrađuju procjedne vode te obrađuje odlagališni plin uz proizvodnju električne energije, uza stalni nadzor podzemnih voda, zraka, otpada i životinjskog svijeta. Od projekata, Anita Udovičić ističe prije svega izgradnju jedinstvene energane te uređenje kompleksne dokumentacije kao bitan segment u ovom tipu podružnice. Osim toga, kao jedinstveni projekt u većem dijelu Europe navodi pogon četiri plinska motor-generatora snage 4,2 MW, koji u sustavu HEP-a proizvode električnu energiju te imaju status povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora. Prema najnovijim podacima, od siječnja do travnja 2019. proizvedeno je 6,881.282 kWh električne energije iz obnovljivih izvora energije, što je dovoljno za prosječnu četveromjesečnu potrošnju otprilike 6100 domaćinstava.

Anita Udovičić

Anita Udovičić ponosi se činjenicom da je okružena ženama u podružnici koja obavlja kompleksnu djelatnost koju u većini zemalja Europe vode muškarci. „Mi smo specifična podružnica. Mislim da sam jedina žena koja u Hrvatskoj upravlja odlagalištem otpada. Osim toga, u mojoj se podružnici na četiri od pet rukovodećih pozicija nalaze žene. Kad su nas posjetili kolege iz Komunalnog poduzeća grada Rige u Latviji, prvo pitanje na sastanku bilo je „Zar kod vas otpadom upravljaju isključivo žene?“ Drago mi je da rušimo sve stereotipe i mislim da smo primjer i ohrabrenje drugim ženama. Sve smo i majke, ali uspijevamo zahvaljujući dobroj organizaciji i podršci svojih obitelji. Naime, ovaj tip posla povremeno zahtijeva i radne vikende, što mojim kolegicama ne predstavlja nikakav problem.“

Ana Preost, voditeljica podružnice Zagrebparkinga, svaki dan radi u dinamičnom okruženju s više od 400 djelatnika, pri čemu rado ističe da osim velikog profesionalnog izazova, svakodnevno stječe neprocjenjivo iskustvo i zadovoljstvo kroz kvalitetnu suradnju s kolegicama i kolegama. Iz pet i pol godina rada u Zagrebparkingu Ana Preost izdvaja projekte iz kojih su proizašli elektronička parkirališna karta, sustav za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama, implementacija modernih parkirališnih automata, mobilna aplikacija za plaćanje parkirališnih karata ZgPark te jedinstvena parkirališna karta. Elektroničkom parkirališnom kartom omogućena je prodaja elektroničkih parkirališnih karata na kioscima te putem interneta (tzv. ePK portal). Sustav za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama moderan je sustav naplate i kontrole parkiranja, kojim se upravlja s jednog mjesta. Aplikacijom za plaćanje parkirališnih karata ZgPark, u sklopu projekta implementacije sustava za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama, implementirana je mobilna aplikacija za plaćanje parkiranja u javnim garažama i na javnim parkiralištima. Novim projektom – jedinstvenom parkirališnom kartom omogućeno je parkiranje u gotovo svim javnim garažama kojima upravlja podružnica Zagrebparkinga.

Ana Preost

Osim navedenih projekata, Ana Preost ističe i projekte za koje tvrdi da daju dušu gradu i obogaćuju tržišni pristup poslovanju, primjerice, „Zelena garaža“, izložba fotografija u suradnji sa KK Cibona, pet friendly garaže te „Rezervirano za… – projekt pozitivne psihologije“.

Za projekt „Colourful underground“ Zgparking je nagrađen velikim priznanjem u kategoriji Partnerstvo u sigurnosti. O suradnji s najpoznatijim hrvatskim umjetnikom grafita Slavenom Kosanovićem Lunarom i navedenom projektu Ana Preost kaže: „Podružnica Zagrebparking, uza svoje osnovne djelatnosti, nastoji biti prisutna i u aktivnostima koje grad Zagreb čine ugodnim mjestom za život. Tako su u suradnji s poznatim umjetnikom Slavenom Kosanovićem Lunarom oslikane posljednje etaže javnih garaža Kvatrić i Langov trg. Garaže su oslikane prirodnim motivima, čime su tmurni i zatvoreni prostori bez prirodnog svjetla dobili sasvim drugačiji izgled. Pridavanjem pozornosti ambijentalnim elementima prostora kojima upravlja, podružnica ih pretvara u ugodna mjesta za svakodnevno korištenje, na što su reakcije korisnika izrazito pozitivne.“

Nastavite čitati