EU odobrila nova pravila o plaćama koja potiču ravnopravnost spolova - Zaposlena.hr
Sadržaj portala
ravnopravnost-u-placama-zena-i-muskarac-na-poslu

EU odobrila nova pravila o plaćama koja potiču ravnopravnost spolova

Vijeće Europske Unije odobrilo je nova pravila kojima će se i dalje boriti na postizanju ravnopravnosti između žena i muškaraca. U ovom slučaju riječ je o plaćama koje i dalje u Europskoj Uniji idu u korist muškaraca.

Naime, žene u EU trenutno ostvaruju čak 13% manju plaću u odnosu na muškarce. Razlika u plaći na temelju roda u EU posljednjih je desetljeća ostala ista što je prilično zabrinjavajući podatak, jer govori da se na tom području jako malo radi.

Nejednakost u plaćama na temelju spola izlaže žene riziku od siromaštva, ali manjim mirovinama u odnosu na muškarce. Spomenuta razlika u 2018. godini iznosila je čak oko 30%.

Što donosi novi zakon?

Zakon o transparentnosti plaća žena i muškaraca pokušat će smanjiti nejednakost spolova i boriti se protiv platne diskriminacije.

Zakon utječe na tvrtke koje broje više od 250 zaposlenika, a obvezujuće mjere govore da će morati svake godine izvijestiti o razlikama plaća između žena i muškaraca. Razlike veće od 5% neće se moći objektivno opravdati i u tom slučaju tvrtke će morati poduzeti određene mjere u suradnji s predstavnicima zaposlenika kako bi se razlike smanjile.

Tvrtke s više od 150 zaposlenika spomenuto izvješće dužne su ispostaviti svake tri godine. Smatra se da će u budućnosti zakon o izvješćivanju o plaćama uključiti i tvrtke s manje od 150 zaposlenika.

Direktiva nalaže da se u slučaju diskriminacije u plaći poduzmu određene mjere na teret poslodavca. U tom slučaju žrtvi diskriminacije mora se isplatiti naknada, a poslodavcu koji je prekršio pravila bit će određena novčana kazna.

Tvrtke će morati javno objaviti plaće

Neke od ostalih interesantnih mjera obvezuju tvrtke da javno objave visinu plaće ili njihov raspon prilikom oglašavanja radnih pozicija, te zabrana ispitivanja kandidata o njihovim sadašnjim ili prošlim primanjima. Osim toga, kandidati koji se zaposle moći će dobiti informacije o visini prosječne plaće s obzirom na spol, a za plaću koja se isplaćuje onima na istoj ili sličnoj radnoj poziciji.

Ako dođe do platne diskriminacije, poslodavac je dužan dokazati da pravila o jednakosti plaća prema spolu nisu narušena i da se zakon poštuje.

Direktiva o transparentnosti plaća vrijedi od dana njezine objave u Službenom listu EU. Nakon toga, sve države članice imat će rok od tri godine kako bi je prenijele i prilagodile s obzirom na svoje nacionalno zakonodavstvo. Dvije godine nakon toga, zakon koji uključuje pravilo da tvrtke moraju izvještavati o plaćama, proširit će se i na tvrtke koje broje više od 100 zaposlenika.

Nadamo se da će spomenuta direktiva o jednakosti plaća u Europskoj Uniji zaživjeti i donijeti pozitivne pomake na plaće žena i općenito na njihov rad. Vjerujemo da će se nakon toga moći vidjeti značajniji pomaci na tržištu rada koji uključuju ravnopravnost žena i muškaraca kako u svim ostalim područjima, tako i u visini plaće.

projekt-learn-2-be

Autor: M.V., Foto: krakenimages / Unsplash

Nastavite čitati