Sve što trebate znati o Growth Mindset programu - Zaposlena.hr
Sadržaj portala
growth-mindset-rast

Sve što trebate znati o Growth Mindset programu

Ovaj program osobnog razvoja i poslovnih vještina je nastao kao odgovor na sve kompleksnije i stresnije životne okolnosti, koje od nas traže brzu prilagodbu promjenama, te drugačija ponašanja i pristupe radu, kolegama, nadređenima, podređenima, djeci, prijateljima, partnerima….

Namijenjen je osobama iz poslovnog svijeta koje žele raditi na sebi i na razvoju svojih poslovnih i socijalnih vještina.

Ovo su sve informacije koje bi vas mogle zanimati o samom programu:

 • Što je točno Growth Mindset i kako se razlikuje od Fixed Mindseta?
 • Kako znam što mi je bliskije?
 • Što dobivam Growth Mindset pristupom?
 • Kako mi Growth Mindset program pomaže u tome?
 • Kako je sadržajno koncipiran Growth Mindset program?
 • Što kažu oni koji su do sada prošli Growth Mindset program?
 • Kako znam je li Growth Mindset program za mene?
 • Kada i kako se mogu uključiti u Growth Mindset program?

Što je točno Growth Mindset i kako se razlikuje od Fixed Mindseta?

Naša ponašanja, odnos prema uspjehu i neuspjehu u osobnom i profesionalnom životu, kao i sposobnost stvaranja vlastite sreće i zadovoljstva, uvelike se temelje na našim stavovima i razmišljanjima (mindset-u), počevši od najranije dobi.

Growth Mindset pristup, populariziran od strane psihologinje Carol Dweck, polazi od uvjerenja da se naše sposobnosti i inteligencija mogu stalno razvijati – predanošću, napornim radom i ustrajnošću.

Umjesto da se drže uvjerenja da su njihove sposobnosti fiksne i nepromjenjive, ljudi s Growth Mindset-om gledaju na izazove kao na prilike za učenje i osobni rast i razvoj.

Growth Mindset pristup donosi niz ključnih prednosti koje mogu značajno oblikovati naš osobni i profesionalni život, a neke od tih prednosti su: spremnost za učenje, povećana upornost, poboljšanje emocionalne inteligencije, smanjen strah od neuspjeha, veća kreativnost te bolji rezultati u radu i učenju.

Ukupno uzevši, Growth Mindset nam pomaže postati bolja verzija sebe, otvara vrata novim prilikama i omogućava nam da se bolje nosimo s izazovima koje život donosi.

S druge strane, Fixed Mindset pretpostavlja da su naš karakter, inteligencija i kreativna sposobnost statični, te da ih ne možemo promijeniti ni na koji način, a uspjeh (neuspjeh) je potvrda te urođene inteligencije i karaktera.

Kako znam što mi je bliskije – Fixed ili Growth Mindset?

Ako ste skloni učiti iz neuspjeha i ne odustajati u ostvarivanju svojih ciljeva, stalno tražeći načine za njihovo ostvarenje, bliskiji vam je Growth Mindset.

A ovo je nekoliko znakova koji vam mogu pomoći prepoznati je li vam bliskiji Fixed Mindset:

 • Izbjegavanje izazova: Ako često izbjegavate nove izazove ili situacije koje nisu u vašoj “zoni komfora”, to može ukazivati na Fixed Mindset. Ovaj izbjegavajući stav dolazi iz straha od neuspjeha koji bi mogao narušiti vaše samopouzdanje.
 • Kritiku tretirate kao osobni napad: Ako kritiku percipirate kao napad na vašu osobnost, umjesto kao priliku za učenje i poboljšanje, to može ukazivati na Fixed Mindset. Ljudi s ovim mentalnim sklopom često se osjećaju ugroženo kada ih netko kritizira.
 • Uspoređivanje s drugima: Ako se često uspoređujete s drugima i osjećate se inferiorno ako netko drugi postiže veći uspjeh od vas, to može ukazivati na Fixed Mindset. Često mislite da se talent i uspjeh ne mogu mijenjati, što dovodi do osjećaja niskog samopouzdanja.
 • Odbijanje novih izazova nakon neuspjeha: Ako nakon neuspjeha odustajete od pokušaja sličnih izazova, to može ukazivati na Fixed Mindset. Često mislite da su neuspjesi nepovratni, umjesto da ih vidite kao priliku za učenje i rast.

Ako prepoznate ove znakove kod sebe, to ne znači da je Fixed Mindset nepopravljiv. Naprotiv, samo prepoznavanje tog obrasca razmišljanja prvi je korak prema promjeni i Growth Mindsetu, koji vjeruje u promjenjivost i potrebu za učenjem, pomažući vam da se bolje nosite s izazovima, razvijate svoje sposobnosti i postižete veći osobni i profesionalni uspjeh.

Što dobivam Growth Mindset pristupom?

Growth Mindset pristup ne samo da poboljšava našu sposobnost suočavanja s izazovima već i povećava našu inovativnost, produktivnost i kvalitetu međuljudskih odnosa. Bolje razumijevanje tuđih perspektiva i veća empatije prema drugima su ključni za dobre međuljudske odnosa, kako u poslu, tako i u privatnom životu. Sve to igra ključnu ulogu u postizanju osobnog i profesionalnog uspjeha i zadovoljstva.

Ovo je naravno proces, koji zahtijeva kontinuirani rad, samosvijest i posvećenost. Važno je da ne odustajemo, učimo iz svojih grešaka i ostanemo otvoreni za nove ideje i perspektive.

Nema brzih i jednostavnih rješenja, ali ulaganje u razvoj Growth Mindset pristupa će sigurno pozitivno utjecati na naš osobni rast, profesionalni uspjeh i dublje međuljudske veze, čime si u konačnici olakšavamo život – poslovni i privatni.

Kako mi Growth Mindset program pomaže u tome?

Šireći kroz Growth Mindset program svoja znanja o ljudskoj prirodi i različitostima, lakše se nosimo s konfliktnim i stresnim situacijama u poslovnom i privatnom životu, odlučnije kažemo „NE“ nekim situacijama i osobama, brže donosimo odluke, drugačije sagledavamo i proživljavamo promjene oko nas, bolje upravljamo vlastitim vremenom i energijom

Program je sveobuhvatan i odvija se kroz 9 modula koji se održavaju kroz 7 mjeseci. Niz metoda i tehnika usvajat ćemo postepeno, kroz puno interaktivnih vježbi, u vama prilagođenom procesu. Kako kaže Mark Twain: “Navika se ne može izbaciti kroz prozor, mora se korak po korak nagovarati da siđe stubama.”

Dodatna vrijednost ovog programa je procjena vlastitih radnih i motivacijskih crta, te rukovodnih kompetencija, temeljem INSPIRE upitnika.

Svaki polaznik dobiva osobni izvještaj koji uključuje: opće radne karakteristike, menadžerske osobine, sklonosti ponašanja u radu, uklapanje u tim, predispozicije sagorijevanja na poslu, vještine rješavanja konflikata, te preporuke za rukovođenje i komunikaciju. 

growth-mindset-programUčenje, osvještavanje i usvajanje novih znanja i vještina potpomognuto je tehnikama NLP-a (Neuro Lingvističkog Programiranja) i timskog coachinga, vrlo kreativnim alatima za podršku procesima osobnog i organizacijskog razvoja –Points of You, te suvremenim spoznajama u području primijenjene psihologije i neuroznanosti.

Program se odvija u malim grupama, zbog održavanja visoke razine usvajanja znanja. Također, u svrhu dobivanja širih i drugačijih uvida u svoj poslovni i osobni život, te razmjenu iskustava s ostalim polaznicima, uvjetujemo da iz jedne tvrtke ne bude više od jednog polaznika.

Kako je sadržajno koncipiran Growth Mindset program?

Growth Mindset program je sadržajno raznovrstan. Svaki od modula ima svoju jedinstvenu svrhu i fokus, a kad se svi spoje, stvaraju kompletan okvir za razvoj vašeg Growth Mindseta.

Growth Mindset  moduli su:

 • Uvod – stavovi i postavljanje ciljeva: Ovaj početni modul vas uvodi u ključne koncepte Growth Mindset pristupa. Bit će vam omogućeno da osvijestite svoje unutarnje vrijednosti i razumijete njihovu ulogu u vašem životu. Također ćete prepoznati vaš trenutni mentalni sklop i uvjerenja koja vas sputavaju na vašem osobnom i profesionalnom putu. S tim u vezi, postavljat ćete ciljeve čije ostvarenje ćemo kontinuirano pratiti i poticati. Sve to radimo kroz interaktivne vježbe i samorefleksiju, međusobno se upoznajući, ali i istražujući svoj unutarnji svijet. Ovaj modul predstavlja prvi korak prema željenim promjenama i jasno usmjerava vaš put kroz ostatak programa.
 • Različite perspektive u poslu (i životu uopće): U ovom modulu ćemo istražiti kako razumjeti različita stajališta i perspektive, ključne za otvorenost uma i uspješnu suradnju. Kroz praktične primjere i aktivno slušanje, fokusirat ćemo se na prepoznavanje vlastitih obrazaca ponašanja i razumijevanje zašto drugi ljudi mogu postupati drugačije u istim situacijama. Na kraju ovog modula, bit ćete sposobni prilagoditi svoju komunikaciju različitim sugovornicima u različitim kontekstima. Razumijevanje i cijenjenje različitih perspektiva pomoći će vam postati boljim liderima, suradnicima i komunikatorima uopće.
 • Konflikti – kako se nositi s njima: Ovaj modul će vas uputiti u pozadinu konflikata, osvijestiti toksična ponašanja koja ih izazivaju, i pružiti vam alate za konstruktivno upravljanje konfliktima. Fokusirat ćemo se na tehnike mudrog rješavanja nesuglasica i transformaciju konflikata u prilike za osobni i profesionalni rast. Također, kroz praktične vježbe, razvijat ćemo empatiju i sposobnost sagledavanja problema iz perspektive drugih (iz „tuđih cipela“) – vrlo važan korak prema razumijevanju i uspješnom suočavanju s konfliktima.
 • Stres i samomotivacija – upravljanje vlastitim emocionalnim stanjima: U ovom modulu ćemo se fokusirati na metode i tehnike za učinkovito upravljanje stresom, emocionalnim stanjima te razrješavanje unutarnjih konflikata. Istraživat ćemo nastanak i uzroke stresa kroz učenja dr. Joe Dispenze, dok ćemo istovremeno otkrivati strategije za pronalaženje unutarnje motivacije kad se suočavamo s izazovima. Razvoj emocionalne inteligencije igra ključnu ulogu u poboljšanju međuljudskih odnosa i učinkovitom vođenju timova, a ovaj modul će vam jako pomoći u postizanju tog cilja.
 • Vrijeme i energija – imam li ih dovoljno i kako ih mudro koristiti: Ovaj modul će vam pomoći razumjeti kako efikasno upravljati svojim vremenom i energijom. Na praktičan način ćete osvijestiti svoje kradljivce vremena i energije te identificirati ponašanja i stavove koji vas ometaju u boljem upravljanju vremenom. Poseban naglasak je na organizaciji vlastitog vremena i obaveza kako biste što bolje koristili svoje resurse u postizanju željenih rezultata.
 • (Ne)moć riječi u poslu – motiviranju drugih, prezentiranju i vođenju sastanaka: Ovaj modul će vam pomoći razviti vještine verbalne komunikacije koje su ključne za motiviranje drugih, uspješno prezentiranje ideja i vođenje učinkovitih sastanaka. Iako se neverbalna komunikacija često naglašava kao najvažniji vid komunikacije, u ovom modulu naglasak je na korištenju moćnih riječi i jezičnih obrazaca, koji su i te kako važni za cjelokupnu uspješnost komunikacije. To će vam pomoći u ostvarivanju vaših ciljeva u poslovnom okruženju.
 • Timski rad – formiranje, vođenje i izazovi rada u timu: Ovaj modul će vas voditi kroz ključne aspekte timskog rada. Bit će fokusiran na razumijevanje dinamike timova, učinkovito vođenje timova te rješavanje izazova koji se javljaju u timskom okruženju. Iako je timski rad neizostavan način rada u današnjem poslovnom svijetu, nismo svi timski igrači, no uvijek možemo raditi na razvoju naših timskih vještina. Na ovom modulu ćemo se i time pozabaviti.
 • Promjene – jedino stalne jesu: U ovom modulu ćemo istražiti kako se nositi s promjenama na osobnoj, društvenoj i organizacijskoj razini. No, kroz praktične primjere i alate najviše ćemo se baviti promjenama na osobnoj razini. Fokus će biti na razumijevanju procesa promjena i razvijanju strategija za prilagodbu. Također, naučit ćete kako učiti iz promjena i postati otporni na izazove koje donose. Promjene su neizbježne, ali kroz ovaj modul ćemo vam pomoći da se s njima suočite s više samopouzdanja i uspješnosti.
 • Završni osvrt i integracija cijelog programa: U posljednjem modulu, integrirat ćemo sve što ste naučili i razvili tijekom programa. Ovo će biti prilika za refleksiju o vašem napretku u razvoju Growth Mindseta te razgovor o tome kako dalje primjenjivati naučene vještine i spremno koračati ususret željenim promjenama.

Ovakav raznovrstan sadržaj omogućuje vam da razvijate širok spektar vještina potrebnih za rast, osobni razvoj te uspjeh u osobnom i profesionalnom životu.

Što kažu oni koji su do sada prošli Growth Mindset program?

Sve komentare možete pogledati na web stranici programa https://www.esm.hr/growth-mindset-program/, a ovo su neki od komentara:

Moja očekivanja od ovog programa su bila velika: osvijestiti svoje potencijale, prekopati po istima i izvući samopouzdanje na površinu, naučiti jasnije komunicirati, upoznati drugu stranu sebe, pronaći i prihvatiti ono što znam i ono što ne znam… Sve to sam i dobila kao i spoznaju da vrijedim više, i sebi i drugima. Prepoznala sam stavove i uvjerenja koja me koče, kao i prostor u meni koji želim promijeniti, ali opet JA ostati JA! Za predavačicu imam SAMO RIJEČI HVALE! Nisam srela nikoga tko sa toliko lakoće dopire do ljudi, objašnjava sa tolikom jednostavnošću da bi zaista shvatio bit svake riječi ma kakva ona bila, i s kojim značenjem! – B. Dudaš 

Na Growth Mindset program sam došla s očekivanjem da će mi pomoći u mome svakodnevnom životu – kako privatnom, tako i poslovnom. Moja očekivanja su premašena, a najveći benefit je taj što sam sebi, kroz razne alate, pružiš svaki puta iznova potvrdu – „Ja to mogu“! Najviše će mi koristiti alati za upravljanje konfliktima i stresom, kao i upravljanje vremenom i sastancima. S obzirom da radim u HR-u, stekla sam znanje o brojnim alatima koji mi mogu pomoći u mome svakodnevnom poslu i izazovima kojih u radu s ljudima ne nedostaje.Ivana Miloš

Ako ste jedna od onih osoba koja voli ulagati u nova znanja, osobito ona koja trenutno krenete primjenjivati, tada je ovo i mjesto i edukacija i osoba gdje trebate biti. Međutim, ovo nije samo edukacija – za mene je ovo zapravo bilo prekrasno unutarnje putovanje kojim sam obogatila svoj osobni, profesionalni i poslovni razvoj. Jedno bez drugog jednostavno ne ide. – dr. Branimira Pašalić

Ispunjujuće i korisno iskustvo koje stvarno pomaže u boljem razumijevanju nas samih, kao i svih oko nas. Nesumnjivo vodi osobnom empowermentu. Za one koji su otvoreni i voljni raditi na sebi ne mogu zamisliti bolje utrošeno vrijeme. – Ružica Marta Ljubičić

Growth Mindset program mi je pomogao u shvaćanju ljudskih različitosti i osvještavanju kako ih shvaćati i koristiti na pozitivan način, u poslovnom i privatnom životu.  Stručnost, predanost i toplina kojima su Marija i Snježana prenosile svoja znanja učinili su da na radionice dolazim s veseljem Tomislav Đerek

Kako znam je li Growth Mindset program za mene?

Ako se prepoznajete u nekoj od ovih situacija, ovo je za vas:

 • iako ste stručni u svom poslu, vidite da vam to nije dovoljno za uspjeh u karijeri – uviđate da vam trebaju i vještine za rad s ljudima
 • vodite tim i ne snalazite se u tome baš najbolje
 • na prvu vam “cvjetaju ruže u životu”, a vi osjećate nezadovoljstvo i zbog toga imate osjećaj krivnje – kao da tražite “kruha povrh pogače”
 • osjećate nezadovoljstvo trenutnim poslom/životom, ali ne znate kud i kako dalje
 • teško usklađujete poslovni i privatni život – savjesni ste i ambiciozni pa zbog toga imate osjećaj krivnje prema djeci i obitelji.

Osim toga, ovo je za vas i ako želite za sebe nešto od ovoga:

 • Jasniji osjećaj vlastite svrhe i ciljeva u životu – gdje sam bio-la, do kud sam došao-la, kamo / kako dalje…
 • Osvještavanje „vlastite kugle oko noge“ (ograničavajućih uvjerenja) i kako ih se riješiti?
 • Veću unutarnju smirenost u rješavanju izazovnih situacija, kao što su: trzavice u timu, bolje zauzimanje za sebe i jasnija komunikacija očekivanja prema nadređenima, rad u toksičnom radnom okruženju, reći NE nekim osobama i situacijama (privatno i poslovno) …
 • Dobiti znanja i alate za: upravljanje vlastitim vremenom i energijom, nošenje sa stresom, bolje upravljanje vlastitim emocionalnim stanjima, rješavanje konflikata, vođenje sastanaka, organizaciju i vođenje tima, delegiranje, prezentiranje, davanje (i primanje) feedbacka, postavljanje ciljeva, donošenje odluka, rješavanje problema i općenito bolje snalaženje u međuljudskim odnosima (privatno i poslovno).

Kada i kako se mogu pridružiti Growth Mindset programu?

Nova grupa starta 29. rujna 2023., a prijaviti se možete na mail marija.kalinic@esm.hr ili putem obrasca za prijavu na: https://www.esm.hr/growth-mindset-program/ .

Moduli se održavaju petkom (od 17.00 do 20.30 sati) i subotom (od 9.00 do 13.30 sati).

Nastavite čitati