Dunja Šimunić Mehdin: Mentijkama želim pomoći da razviju samopouzdanje - Zaposlena.hr
Sadržaj portala
dunja-simunic-mehdin

Dunja Šimunić Mehdin: Mentijkama želim pomoći da razviju samopouzdanje

Dunja Šimunić Mehdin, Coca-Cola HBC Adria, pridružuje se ovogodišnjem ciklusu programa “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” u kojemu će zauzeti ulogu mentorice.

Mentorstvo je izrazito koristan alat koji seže stoljećima unatrag i igra ključnu ulogu u razvoju pojedinaca i zajednica. Za dobrobiti ove prakse zna i Ana Gruden, glavna urednica časopisa Zaposlena koja želi podići svijest o važnosti mentorstva u stvaranja boljeg i naprednijeg društva kroz brži prijenos znanja. Zajedno s Večernjim listom časopis Zaposlena organizira već šesti ciklus mentorstva s ciljem da pomognu ženama da razviju svoje vještine, kompetencije i samopouzdanje, kako bi napredovale u karijeri i životu.

Nova mentorica Dunja Šimunić Mehdin završila je Pravni fakultet u Zagrebu, položila pravosudni ispit te posjeduje diplomu MBA sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ističe kako u Coca-Cola HBC, ali i u tvrtkama gdje je radila ranije rodna ravnopravnost je duboko utkana u korporativni DNK i nijedan posao nije rodno određen što potvrđuje činjenica da tvrtka broji gotovo 50% žena na mjestu menadžera.

S obzirom na to da prvi put sudjelujete u projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama”, koja su vaša očekivanja?

Sudjelovala sam i ranije u mentorskim projektima, ali za razliku od ovog nisu bili namijenjeni isključivo ženama. Stoga mi je ovaj projekt posebno zanimljiv i jako mu se veselim. Na mentorstvo gledam ne samo kao na puko prenošenje znanja i iskustva, već i proširenje  poznanstva, širenje mreže kontakata. Gledam na taj odnos na način da mentor mentijkama otvara vrata brojim novim prilikama.

Ukratko, želim kroz mentorstvo izgraditi odnos s mentijkom na način da  slušam koje su njene potrebe i problemi te joj  dati podršku da razvije i nadogradi vještine koje će joj pomoći u rješavanju tih problema.

Kako to da ste se odlučili sudjelovati u ovom projektu?

Kao žena na rukovodećoj poziciji  znam koliko je taj put težak i izazovan.  Smatram da žene koje su ostvarile uspješnu karijeru trebaju biti podrška mladim ženama u njihovom profesionalnom razvoju i napredovanju,  trebaju im pomoći izgraditi samopouzdanje, naučiti ih kako se  izboriti za svoja prava te kako se nositi s izazovima koji ih čekaju u karijeri. Benefiti mentorskog odnosa su  obostrani, i mentor u tom procesu raste, napreduje, unapređuje svoje menadžerske vještine i od svoje mentijke može puno naučiti.

Jeste li vi imali mentora tijekom izgradnje svoje karijere?

Jesam, ali ne kroz ovakav projekt. I danas mi moja mentorica daje podršku i savjete ako ih zatrebam, a njeno znanje i iskustvo mi je dragocjeno.

Što je najvažnije za uspješno mentorstvo?

Smatram da između sudionika  mentorskog odnosa mora postojati pozitivna vibracija i svojevrsna kemija jer ne odgovara svatko svakome. Uspješnost mentorskim odnosa ne ovisi samo o mentoru već i o osobnostima i kompetencijama mentorirane osobe. Dobra podloga mentorskog odnosa je želja za daljnjim usavršavanjem i učenjem.

Također, kako bi mentorstvo bilo uspješno mentijke trebaju definirati što očekuju od mentorskog odnosa, koji su im ciljevi i potrebe. Mentorice  pak trebaju inspirirati mentijke, trebaju biti dostupne te  im pružiti svoje znanje, iskustvo, savjete i podršku, a onda je na mentijkama što će od ponuđenog, usvojiti i prilagoditi sebi.

Što želite postići kao mentorica, a što očekujete od mentijke?

Želim imati s mentijkom otvorenu komunikaciju, te stvoriti pozitivno i poticajno ozračje. Svojim iskustvom i znanjem  želim pomoći  mentijkama i u daljnjoj izgradnji njihova samopouzdanja ukazati im  kroz konstruktivan feedback koje su im  jače, a koje slabije vještine te na koji način iste unaprijediti.

Mentijka  bi trebala biti, iskrena, odgovorna, otvorena, aktivna, motivirana i spremna da usvaja nova znanja, Od mentijke očekujem  preuzimanje inicijative u komunikaciji i dogovorima. Voljela bi da ima jasno postavljene ciljeve i očekivanja. Fokusom na iste napredak će biti vidljiv, a mentorsko iskustvo uspješno. Očekujem da bude spremna na prijedloge i povratne informacije, koje će svakako biti ponuđene samo u cilju uspješnog profesionalnog razvoja.

Prijave za program kreću krajem siječnja, a program traje od sredine ožujka do sredine rujna te će se u tom će periodu mentorice i mentijke nalaziti jedan na jedan, dok će se jednom mjesečno održavati zajednički sastanci svih mentorica i mentijki. Prijaviti se može svaka žena koja je u radnom odnosu i koja želi mentorsku podršku. Prvi puta ove godine omogućen je program za studentice završnih godina studija koje se mogu prijaviti. Njima će biti dodijeljene mentorice regrutirane iz redova bivših mentijki. Veliki broj mentijki po završetku programa dobije želju postati mentorica, to im je ove godine i omogućeno, da mogu ono naučeno dijeliti s mlađim i manje iskusnijim kolegicama kojima bi dobro došla pomoć, to je i suština mentorstva.