Blagica Petrovac Šikić: Za uspješno mentorstvo potrebna je podrška okoline
Sadržaj portala
blagica-petrovac-sikic

Blagica Petrovac Šikić: Za uspješno mentorstvo potrebna je podrška okoline

U projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama“, koji za cilj ima podići svijest o važnosti suradnje među ženama, mentoriranju ali i međusobnom ohrabrivanju na putu do poslovnog uspjeha, u ulozi mentorice sudjeluje i Blagica Petrovac Šikić, viša direktorica Ljudskih potencijala u Plivi Hrvatska d.o.o.

Razgovarala: Ana Abrahamsberg
Fotografija: Davorin Višnjić/Pixsell

Kako ste se pripremili za taj projekt i što on za vas znači?

U projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” Pliva sudjeluje već nekoliko godina. S obzirom na to da u kompaniji imamo implementiran program mentorstva i sustavno svjedočimo njegovoj važnosti i vrijednosti za kompaniju, s veseljem smo se ponovo odlučili sudjelovati u tom projektu.
Ponosim se što u kompaniji u kojoj radim postoje brojne dobre prakse vezane uz uključivost, ravnopravnost te poštivanje različitosti. Vjerujem da daljnje promicanje takvih i sličnih praksa i putem ovakvih projekata može pozitivno utjecati na daljnju izgradnju kulture ravnopravnosti.

Pazi li se u vašoj tvrtki na ravnopravan odnos između muškaraca i žena u strukturi zaposlenih i koliko je to važno za uspješno poslovanje?

Naša kompanija zaista se može pohvaliti potpunom ravnopravnošću muškaraca i žena u svojoj strukturi. Razlika u plaćama ne postoji, kao ni preferencijalni tretman pri unapređenju, a spol nikada nije kategorija pri odlučivanju o napredovanju, već isključivo kompetencije i znanja. Takve kvalitetne prakse, ali i načelo “Vodimo brigu o drugima”, prema kojem se odvija svakodnevno poslovanje ne samo da su donijele Plivi brojna priznanja i nagrade poput Ključne razlike i certifikata Poslodavac partner, već je čine i jednim od najpoželjnijih poslodavaca. Svjesni smo da općenito u poslovnom svijetu za postizanje napretka u ravnopravnosti ima još dosta prostora te se ponosimo što možemo reći da smo već dulji niz godina jedan od svijetlih primjera u hrvatskom poslovnom sektoru u ovom, ali i mnogim drugim aspektima jer od ukupnog broja zaposlenih gotovo 60% čine upravo naše kolegice, koje su i na gotovo 70% rukovodećih pozicija. U Plivi nemamo neravnotežu spolova na rukovodećim pozicijama, no druge zemlje s raznolikijim tržištem rada i drugim načinima zapošljavanja imaju taj slučaj, s time da to postaje problem kako se penje više u hijerarhijskoj ljestvici. Upravo kako to ne bi bio slučaj, Teva (čiji je Pliva dio) provodi regionalni program mentoriranja i osnaživanja žena za visoke rukovodeće pozicije. Program se sastoji od strukturiranog mentorskog sustava koji sam po sebi daje priliku osobi koja je mentorirana čuti, vidjeti i doživjeti više u smislu razvoja svoje karijere. U Plivi nastojimo i dodatno razviti svijest o važnosti različitosti i međusobnog učenja jer upravo ti elementi mogu pozitivno utjecati na organizacijsku klimu i međuljudske odnose u kompaniji. Učinkovito upravljanje različitostima omogućuje svim zaposlenicima razvoj njihovih potencijala koji onda olakšavaju ispunjenje njihovih ciljeva, ali i ciljeva kompanije. Raznolikost među zaposlenicima, odnosno njihove vještine, kreativnost i inovativnost ono su što kompaniji omogućuje ostvarivanje punog potencijala, a različiti pogledi i pristupi osiguravaju veću kreativnost, brže dovode do inovacija i rezultiraju donošenjem kvalitetnijih odluka.

Koje bi kvalitete dobar mentor trebao posjedovati i što mora znati ponuditi?

Uloga mentora svakako bi trebala biti obilježena davanjem podrške, kako bi mentorirana osoba mogla efikasno ostvarivati postavljene ciljeve. Na tom putu mentor može i usmjeravati kada je potrebno, ali i pružiti stručno znanje te podijeliti svoja iskustva. Važno je da mentor u svojoj ulozi radi i na osnaživanju osobe koju mentorira, pokaže da u nju i način na koji radi ima povjerenja. Kako bi proces mentorstva bio uspješan, potrebna je i podrška okoline – organizacije. Organizacija koja potiče i promovira sustav mentorstva stvara atmosferu dijeljenja znanja, koje je ključno za uspjeh u ovom procesu.

Koliko je potrebno ohrabriti žene danas da traže savjet i da to ne vide kao slabost?

Smatram da do izražaja dolazi i način vođenja kroz “empowerment” te kultura organizacije. “Empowerment” je davanje povjerenja zaposleniku da će u obavljanju svojih zadataka biti uspješan, i to je način vođenja koji želimo razvijati kod rukovodećeg kadra. Vjerujem da je to upravo zbog posvećenosti svakog od naših zaposlenika, savjesnosti i predanosti ostvarenju ciljeva. To nam je i misao vodilja u našim praksama kako bismo zajedno stvorili angažiranu organizaciju. Kada je organizacija takva, osoba će biti sklonija u svom radu postupati s povjerenjem: tražiti savjet ako ga treba, sama inicirati neki novi zadatak, ravnopravno komunicirati s kolegama i nadređenima, uvijek s ciljem postizanja što boljih rezultata u onome što radi.

Koji problemi žene najviše muče kada je u pitanju napredak u karijeri?

Iako se društvo mijenja, u svijetu još postoji znatna razlika u poziciji žena i muškaraca u poslovnom okruženju. Svjesni činjenice da faktori koji motiviraju žene i muškarce nisu isti, već se dugi niz godina nastoje razviti poslovni modeli koji će ispunjavati njihove potrebe, svima omogućiti jednake uvjete te osigurati radno okruženje u kojem će se svi zaposlenici osjećati ugodno i motivirano.
Kod razvoja i napretka u karijeri, spol ne bi trebao biti kategorija u odlučivanju, već treba voditi računa o kompetencijama, vještinama i znanjima. Što će muškarci i žene imati priliku češće vidjeti i svjedočiti primjerima dobrih praksa na radnome mjestu u različitim organizacijama, to će snažnija biti svijest o tome da su upravo kompetencije, učenje i ulaganje u vlastiti razvoj ključ napretka.

U svojoj karijeri sigurno ste i vi imali neku mentoricu ili više njih. Što ste od njih naučili i trajno usvojili?

Rad u velikoj organizaciji prepun je svakodnevnog učenja. Učenje nije nužno formalno, kroz edukaciju ili trening, već kroz svakodnevne interakcije i rad, projekte, rad s različitim ljudima. Puno izazova u radu počiva upravo na raznim karakterima ljudi s kojima ste okruženi i upravo takvi izazovi su i način osobnog rasta. Ako ste spremni slušati i otvoreni ste za učenje, od svakoga možete puno toga naučiti.