E-materijali za edukaciju žena na tržištu rada - Zaposlena.hr
Sadržaj portala
edukacija-u-projektu-learn-2-be

E-materijali za edukaciju žena na tržištu rada

Edukacija od strane tvrtke Zaposlena d.o.o. i udruge Eurokom iz Italije, održana je tijekom proljeća i ljeta 2023. u Zagrebu i Geraceu (Calabrija). Na edukaciji je sudjelovalo 27 žena u Hrvatskoj i 23 žena u Italiji koje su nastavu pratile uživo i online. Neke od njih su iz ruralnih područja, neke su nezaposlene, dok su neke poduzetnice ili rade u korporacijama.

Predavanja su se odvila u 12 sesija odnosno 12 dana po 4 školska sata. I u Italiji i u Hrvatskoj predavanja su držala renomirane predavačice i žene koje imaju mnogo iskustva u radu sa ženama kao i mnogo znanja o tržištu rada, svaka u svom području.

Gošće predavačice su pokrivale teme o: Rodnoj ravnopravnosti u EU,  Hrvatskoj i Italiji, o zakonima, diskriminaciji, rodnim stereotipima, aktivnostima na području rodne ravnopravnosti na tržištu rada, o digitalizaciji i zašto je važna, o svim društvenim mrežama i kako se one koriste, etičnom poslovanju, rodnim stereotipima, razlikama u plaćama, uklanjanju rodnih razlika na tržištu rada, poduzetništvu u praksi, kao i o dobrim praksama na području rodne ravnopravnosti unutra kompanija, ali i još mnogim drugim temama važnima za žene na tržištu rada.

Polaznice su bile jako zainteresirane za sve navedene teme, postavljale su pitanja, sudjelovale u razgovorima s predavačicama. Ispunile su upitnike nakon svakih 16 sati predavanja i na kraju završni upitnik u kojem su odgovarale na pitanja koja su se odnosila direktno na predavanja. Polaznice su naučile jako puno o temi koja je potpuno nezastupljena u bilo kakvom edukativnom programu u Hrvatskoj – osnaživanje žena na tržištu rada. Tako da su im sve ove teme na jednome mjestu bile vrlo zanimljive. Također, imale su prilike upoznati predavačice koje su redom stručnjakinje i priznate u svom poslu tako da su došle u kontakt sa svim tim ženama. Te dobile mogućnost da im se jave ako budu u potrebi za bilo kakvim pitanjem ili savjetom.

U svrhu promoviranja ove važne i aktualne teme izrađeni su e-materijali. Ti e-materijali sadrže sve relevatne informacije vezane za temu žena na tržištu rada s kojima bi žene, koje se nalaze na tržištu rada ili na njega ulaze, morale biti upoznate. U e-materijalima su objašnjeni glavni pojmovi vezani za žene i tržište rada, navedene su sve relevatne EU direktive, kao i poveznice na kojima se nalaze važne i zanimljive informacije. Kroz ove prezentacije, prvi puta u Hrvatskoj prikupljene su na jednome mjestu, informacije vezane za ovu važnu temu.

Navedene e materijale možete skinuti ovdje na hrvatskom jeziku:

Modul 1 – Rodno-uvjetovani stereotipi na tržištu rada – Rodni stereotipi
Modul 1 – Rodno-uvjetovani stereotipi na tržištu rada – Situacija u EU-u
Modul 2 – Rodno ravnopravno gospodarstvo – Ravnoteža privatnog i poslovnog života
Modul 2 – Rodno ravnopravno gospodarstvo – Rodni jaz i Strateška područja povećanja zaposlenosti žena
Modul 3 – Digitalna tranzicija i zašto je važna – Digitalni alati i društvene mreže – 1. dio
Modul 3 – Digitalna tranzicija i zašto je važna – Digitalni alati i društvene mreže – 2. dio
Modul 3 – Digitalna tranzicija i zašto je važna
Modul 4 – Uklanjanje rodnih razlika na tržištu rada – Razlike u zaposlenosti i plaćama po spolu
Modul 4 – Uklanjanje rodnih razlika na tržištu rada – Samozapošljavanje i razlike na tržištu rada
Modul 5 – Organizacije koje se bave podrškom i osnaživanjem žena na tržištu rada
Modul 5 – Rodno osvještena okolina i prava žena na tržištu rada

Navedene e materijale možete skinuti ovdje na engleskom jeziku:

Module 1 – Gender-based stereotypes in the labour market – Gender Stereotypes
Module 1 – Gender-based stereotypes in the labour market – Situation in the EU
Module 2 A gender-equal economy – Balance of personal and work life
Module 2 A gender-equal economy – Gender gap and Strategic areas of increasing the employment of women
Module 3 – Digital transition and why it matters – Digital tools and social media part 1
Module 3 – Digital transition and why it matters – Digital tools and social media part 2
Module 3 – Digital Transition and Why It Matters
Module 4 – Eliminating gender-based differences in the labour market – Differences in employment and wages by sex
Module 4 – Eliminating gender-based differences in the labour market – self emplyement and labour market differences
Module 5 – Gender-aware environment and the rights of women in the labour market – Preparing for the labour market – 2
Module 5 – Gender-aware environment and the rights of women in the labour market
Module 5 – Organizations focusing on supporting and empowering women in the labour market

Projekt Learn2be

Foto: Brooke Cagle / Unsplash